BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest Főváros Önkormányzata elkötelezett a közlekedési intézményrendszer fejlesztése mellett, így annak érdekében, hogy a közlekedési rendszer működése hatékonyabbá, a közlekedők számára használhatóbbá váljon, a Fővárosi Közgyűlés 2017. januári ülésén döntött a BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKÜ) létrehozásáról.

A BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság főbb feladatai:

  • a magas színvonalú, hatékony ügyfélkiszolgálás érdekében üzemelteti, és támogatja a fővárosi közösségi közlekedés értékesítési folyamatait.
  • a bevételek biztosítása érdekében ellenőrzi az utazási jogosultságokat, valamint ellátja a bevétel-elszámoltatási feladatokat.
  • az utazással kapcsolatos utas-tájékoztatás feladatainak, ügyfél-kommunikációs kampányok megvalósításának szolgáltatásait látja el.
  • a beérkezett igényeknek és kéréseknek teljesítése érdekében személyes, levelezési és telefonos ügyfélszolgálatot biztosít.
  • a Közlekedésszervező által kitűzött célok megvalósítása érdekében rendszeresen beszámol az eredményekről, valamint javaslatot tesz a végrehajtáshoz szükséges erőforrás- és költségtervre.
  • a BKK és a BÖK számára bizonyos gazdasági, informatikai, humán támogató feladatokat lát el.

A Főváros alapítói célja a működés átláthatóságának növelése, az együttműködés hatékonyabbá tétele, a Főváros szakmai és tulajdonosi kontrolljának erősítése, a létszám- és költségracionalizálás, a feladatok ellátásának ésszerűsítése és a párhuzamosságok megszüntetése a közösségi közlekedési intézményrendszerben.

A fenti operatív feladatokat ellátó - a BKK 100%-os tulajdonában álló - BKÜ-t 2017. március elején jegyezték be a cégbíróságon, vezérigazgatójává Dr. Gyimesi Lászlót választotta a Fővárosi Közgyűlés.