Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

Különös közzétételi lista

1. A BKÜ Zrt. vezető tisztségviselőinek, FB tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak

Letölthető dokumentum (XLSX) (0,1 MB)

2. A BKÜ Zrt. pénzeszközei felhasználásával, a Társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

Közbeszerzések

3. A 134/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozat alapján a BKÜ Zrt. a tulajdonában található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések adatai

Archív közérdekű adatok